Tour of New Khmer Architecture

The Vann Molyvann Project team joint New Khmer Architecture's tour (www.ka-tours.org).