គម្រោង វណ្ណ ម៉ូលីវណ្ណ៖ រោងជាងវិស្សមកាល ២០១៥

មិថុនា  កញ្ញា

ភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

បើកពីថ្ងៃអង្គារដល់ថ្ងៃសៅរ៍ ពីម៉ោង១០ ព្រឹក ដល់ ៥ ល្ងាច ពីថ្ងៃទី៨ មិថុនា ដល់ ៥ កញ្ញា ២០១៥ នៅ ស ស បាសាក់។

គម្រោង វណ្ណ ម៉ូលីវណ្ណ៖ រោងជាងវិស្សមកាល ២០១៥ គឺជាកម្មវិធីមួយដែល អនុញ្ញាតអោយ សាធារណៈជនទូទៅអាចចូលរួមបាន។ និស្សិត និងអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងធ្វើការនៅក្នុងសាល ដែលមានការតាំងពិពណ៌ រយៈពេល ៣ខែ។ ដែលពិពណ៌នេះនឹងបង្ហាញពីការប្រែប្រួល ជាបន្តបន្ទាប់អំពីប្លង់ និង គំរូស្ថាបត្យកម្ម  ដែលទាក់ទងនឹងលោក វណ្ណ ម៉ូលីវណ្ណ។ កន្លែង នេះបើកសម្រាប់ សាធារណៈជន។

ទស្សនិកជនទៅ ស ស បាសាក់ អាចជួបនិងនិយាយជាមួយនិស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុង រោងជាង និងតាមរយៈកម្មវិធីសាធារណៈ។

Ly Roset works with precision to repair a guardrail on The Grey Building. Photo courtesy of Ero Prum

Ly Roset works with precision to repair a guardrail on The Grey Building. Photo courtesy of Ero Prum

ក្នុងគម្រោង វណ្ណ ម៉ូលីវណ្ណ៖ រោងជាងវិស្សមកាល ២០១៥ និស្សិតពីសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រ សិល្បៈ និង សាកលវិទ្យាល័យន័រតុននៅភ្នំពេញ និងParsons The New School For Design នឹងធ្វើការងារទៅលើផ្នែកមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖

 • ពង្រីកបន្ថែមនូវប្លង់ស្ថាបត្យកម្មអាគារ។
 • ការចងក្រងឯកសារបន្ថែមទៀត ដែលរួមបញ្ចូល៖
 1. អតីត វិទ្យាសា្ថនប៉ាស្ទ័រ
 2. អតីត រោងភាពយន្តកាពីតូល
 3. អាគារមួយចំនួនក្នុងទីតាំងសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញ
 4. រាជដំណាក់នៅក្រុងព្រះសីហនុ។
 • បំលែងប្លង់ស្ថាបត្យកម្មពីកម្មវិធី AutoCAD ទៅជាបណ្ណាសារ PDF ដែលអាចទាញយកបាននៅលើគេហទំព័រ www.vannmolyvannproject.org និងឯកសារមួយច្បាប់ តម្កល់នៅបណ្ណាល័យនៃមជ្ឈមណ្ឌលខេមរសិក្សា។ សម្ភារៈទាំងនេះនឹងប្រើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការតាំងពិពណ៌និងការបោះពុម្ពផ្សាយ ក្នុង ពេលអនាគត។
 • ផលិតគំរូ នៃពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិច ដោយផ្អែកលើប្លង់ដែលមានស្រាប់។
 • សម្ភាស និងកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រផ្ទាល់មាត់អំពីអ្នករស់នៅខាងក្នុង  និងប្រើប្រាស់ អាគាររបស់ លោក វណ្ណ ម៉ូលីវណ្ណ។
 • ផលិតគំរូនិងប្លង់ស្ថាបត្យកម្មសម្រាប់ការរៀបចំពិពណ៌ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិង អន្តរជាតិ។
Pen Sereypagna works with students from Royal University of Fine Arts and Norton University to restore models of Vann Molyvann's work. Photo courtesy of Ero Prum

Pen Sereypagna works with students from Royal University of Fine Arts and Norton University to restore models of Vann Molyvann's work.

Photo courtesy of Ero Prum

ទស្សនិកជនមកកាន់ គម្រោង វណ្ណ ម៉ូលីវណ្ណ៖ រោងជាងវិស្សមកាល ២០១៥ ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យ មើលពិពណ៌ដែលបង្ហាញពីការប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់អំពីគម្រូស្ថាបត្យកម្ម ការគូរប្លង់ ផ្នែកព័ត៌មាន ផែនទី និងសង្កេតមើលដំណើរការនៃ និស្សិតដែលចូលរួម នៅក្នុងគម្រោង។ បរិបទនិង បទពិសោធន៍បន្ថែមទៀត ក៏ត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមរយៈ ឯកសារមួយចំនួនមានដូចជា សៀវភៅ និងភាពយន្តអំពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម។ យើងក៏មានកម្មវិធីសាធារណៈនៅទីកន្លែងរោងជាងផ្ទាល់ និងនៅទីកន្លែងផ្សេងៗ ដទៃទៀត។

 គម្រោង វណ្ណ ម៉ូលីវណ្ណ៖ រោងជាងវិស្សមកាល ២០១៥ ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះគម្រោងនេះ សូមមេត្តា ទំនាក់ទំនង ។ 


The Vann Molyvann Project: Summer School 2015 is pleased to acknowledge generous funding from institutions in Cambodia and The United States:

Supporting Partners: